Voor zolang ik me kan herinneren, heb ik een voorliefde gehad voor oude kerkhoven en begraafplaatsen met monumentale grafzerken. 

In 2018 heb ik een rondgang meegelopen op Campo Santo, "het Père Lachaise van Gent", en de gids wees op de symboliek op de graven. 

Ondanks ik regelmatig te vinden ben op kerkhoven en kan genieten van de pracht van de monumenten, had ik me eigenlijk nooit gerealiseerd hoeveel symboliek er schuilt achter die beelden.

Na wat opzoekwerk, ben ik tot deze lijst gekomen maar is zeker nog niet volledig. Omdat een foto meer zegt dan 1.000 woorden, heb ik mijn foto's erbij geplaatst. Bij sommige symbolen staat er nog geen foto, deze worden bij mijn volgende bezoeken aan kerkhoven gezocht en dan bij geplaatst.