Cemetery of the Insane

In het begin van de vorige eeuw werden psychiatrische patiënten uit de maatschappij geweerd en bleven de rest van hun leven opgesloten in instellingen. In het nabijgelegen gesticht verbleven enkel mannen en zij die er overleden, kwamen op dit kerkhof aan de rand van een bos te liggen.

Er werden hier ongeveer 1750 patiënten begraven en deze plaats kreeg dan ook de toepasselijke naam "cemetery of the insane". Het kerkhof is vrij toegankelijk en heeft een mysterieuze sfeer. Het verhaal achter dit kerkhof, de lijkhuisjes aan beide kanten van de ingang en de eenvoudige kruisjes die resteren, dragen hier aan bij. Ook is er een beertje te vinden "dat zich verplaatst op de kruisjes". Toen ik er was in het voorjaar van 2018, was het een muisje... het originele beertje die er ooit stond, is verdwenen. 

Om welbekende redenen, plaats ik hier geen adres bij.

Foto's: juni 2018